members

Staffs

Prof.  Toshiya Hanada(W4-831)
Assitant Prof.:  Hongru Chen (W4-801), Yasuhiro Yoshimura(W4-804)
Clerk: Akiko Marume(W4-801)
 

Students

Ph.D course: Shingo Motodani
Ph.D course: Yuki Itaya
Master course: Kazunobu Takahashi,Zhang Yuang, Taiki Urashi,Takahiro Shimizu,Shuta Fukii,Kakeru Masaki,Vu Long Hoang
Mahiro Tanahashi,Kenta Nakajima,Shun Isobe,Ai Hayashibara
Bachelor course: Takumi Kajikawa,Ryui Hara,Kaito Miyoshi
 

Previous staffs and students

staffs  
alumni